تلفن تماس : 88330133      09124540649

شناخت موریانه های ایران

 خانواده موریانه Termitaria

amitermessp0001b01f003 640 × 329

این گروه  5/4 یا 70% تمامی گونه های  موریانه را تشکیل می دهند. از مشخصات عمده این گروه داشتن پولک بال جلویی کوچک است که به پولک بال عقبی نمی رسد. بال ها به طور کامل روی هم قرار نمی گیرند. این حشرات فاقد جانوران تک یاخته ای در دستگاه ها ضمه می باشند. عمدتاً زیرزمینی هستند، ولی عده ای نیز در نزدیک به سطح زمین برآمدگی های تپه مانند درست می کنند، این گروه مشتمل بر چهار زیر خانواده است که فقط از زیر خانواده Amitermitinae چهار گونه از ایران گزارش شده است. در زیر خانواده Amitermitinae حشرات کامل دارای سر تخم مرغی و پهن هستند،طول لب پایین مساوی یا کمتر از پهنای آن است و فاقد نوارهای کیتینی است. کلیپئوس طولش بیشتر از نصف پهنای آن نیست. شاخک 11 تا 17 مفصلی، بال ها تیره رنگ است که روی آن لکه های کوچک یا موهای ظریف مشهود است. سربازها دارای سر تخم مرغی یا بیضی شکل هستند. آرواره بالا شمشیری با انتهای چنگک مانند است که یک سری دندانه در لبه کناری دارد ( Amitermes) و یا در انتها اره ای است ( Microcerotermes). جنس Microcerotermes در مناطق وسیعی از نواحی حاره انتشار دارد. در این جنس سرباز دارای سر مستطیلی است که قهوه ای تیره است. آرواره در لبه داخلی دندانه دار است، شاخک 11 تا 15 مفصلی است. Microcerotermes divesrus Silvestri از اسرائیل- عراق- عربستان و ایران گزارش شده است، از آفات تنه درخت خرماست و به مزارع پنبه و گندم صدمه وارد می کند. در نواحی جنوبی ایران و حتی در تهران به منازل مسکونی حمله می کند و خسارت شدید دارد. گونه های دیگر این جنس در آفریقا- آسیا و استرالیا انتشار دارد. جنس Amitermes حاوی حدود شصت گونه است که در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیری انتشار دارند. دارای قدرت زیادی در زندگی در محیط های خشک هستند.

از این گروه Amitermes vilis Hogen از نواحی غربی، مرکزی و جنوب ایران گزارش شده که روی گندم و پنبه نیز ایجاد خسارت می کنند. این گونه در ایران باید مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد.

 موریانه های دروگر ( Harvester termites)

این گروه خانواده حشره موریانه به Hodotermitidae معروف می باشد. در این گروه تمام حشرات کلونی دارای چشم های مرکب فعال می باشند ولی چشم های ساده ( اگر وجود داشته باشد) فقط آثاری از آن ها باقی است.حشرات بالدار دارای Cerci کوتاه و مخروطی شکل که 2 تا 5 مفصلی است. بال ها بلند و باریک هستند. در حالی که پولک بال روئی تا حدودی روی پولک بال عقبی را می پوشاند. پیش گرده مانند زین اسب است آرواره بالایی سمت چپ دارای خار انتهایی بلند است که به اولین خار جانبی نزدیک تر است. سربازها در دو فرم مشخص و هر دو تا حدودی شبیه کارگران می باشند. شاخک ها رشته ای و بلند هستند (31 -33 مفصلی) آرواره ها کوتاه، ضخیم و با دندانه های کناری مشخص می باشند در این گروه سه جنس وجود دارد:

harvester termites 350 × 233

 

موریانه Hodotermes

که در آن افراد بالدار روی ساق پا دارای خارهای کناری و در انتهای شکم دارای (Stylus) خیلی کوچک هستند. در این جنس سربازها رنگ تیره دارند. از این جنس H.turkestanicus در منابع قدیمی ایران نام برده شده است. به آن ها از این نظر دروگر می گویند که بیشتر گونه ها قطعات کوچک برگ گرامینه را قطع می کنند و در لانه زیرزمینی خود برای تغذیه به کار می برند. این موریانه ها داخل دیوار را خالی می کنند و ملاط بین آجرها را از بین می برند و باعث خراب شدن خانه ها می گردند. احتمال دارد که این گونه در شمال ایران انتشار داشته باشد.hodotermes mossambicus d schanskop 1236 × 1001 

موریانه Microhodotermes

در این گروه از موریانه نیز خارهای جانبی روی ساق پای افراد بالدار مشاهده می شود ولی زائده های انتهای شکم کاملاً مشخص و رشد کرده است. حشرات این گروه به ساختمان های خشتی که در آن کاه به کار رفته علاقه دارند بعلاوه به کاغذ دیواری و سایر پوشش های سلولزی و غیر سلولزی صدمه وارد می کنند، مخصوص نواحی نسبتاً خشک هستند.microhodotermes 640 × 640

موریانه Anacanthotermes

که در آن ساق پای افراد بالدار فاقد خار است و سربازها رنگ روشن دارند. از این جنس دو گونه از ایران گزارش شده است:

mastosolds 568 × 544

 موریانه A.vagans Haen

این گونه از عراق و افغانستان هم گزارش شده در ایران علاوه بر ساختمان ها به زراعت پنبه و گندم هم صدمه وارد می کند.

موریانه A.septentrionalis Jocobson

این گونه علاوه بر ایران از ترکمنستان و افغانستان هم گزارش شده در بررسی های اخیر این گونه کمتر دیده شده است.

به هر حال باید بازبینی دقیقی روی موریانه های موجود در کشور صورت گیرد و گونه هایی که احتمال ورود آن ها به کشور می رود به عنوان قرنطینه اعلام گردد. به خصوص موریانه چوب های خشک که به سهولت می توانند از سایر نقاط دنیا به کشور ما راه یابند.

  مشاوره و سفارش سمپاشی موریاانه تحت نظر وزارت بهداشت

  لطفا در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.
88330133 کلیک کنید

با مطالعه فونستیک موریانه های ایران 24 گونه موریانه متعلق به 4 خانواده از نقاط مختلف ایران جمع آوری و تعیین نام گردید که 7 گونه برای دنیا و 10 گونه برای ایران جدید بوده است.

 خانواده Kalotermitidae به موریانه چوب های خشک معروف اند.

 • Postelectrotermes pasniensis Aktar  از زابل جمع آوری شده است.

kalotermitidae 740 × 846

 

 خانواده Hodotermitidae به موریانه دروگر معروف هستند.

 • Anacanthotermes ahngerianus این گونه در ایران دامنه انتشار کمی داشته از شمال خراسان (منطقه سرخس) و استان گلستان جمع آوری شده است.
 • A.bagherii sn.Nov از مناطق جنوبی ایران خلیج فارس- جاسک- بندر لنگه و جزیره فارور گزارش شده است.
 • A.esmaili sp.Nov این گونه از منطقۀ خانگیران(سرخس) جمع آوری گردید و برای دنیا جدید است.
 • A.turkestanicus(Jacobson) این گونه از شمال شهرستان بجنورد جمع آوری شد و برای موریانه های ایران جدید است.
 • A.vagans (Hagen)  این گونه در ایران انتشار وسیع داشته و علاوه بر ایران در شبه جزیره عربستان- عراق- افغانستان و پاکستان نیز انتشار دارد.

 hodotermes mossambicus d schanskop 1236 × 1001

موریانه خانواده Rhinotermitidae 

از ویژگی های مرفولوژیک این خانواده وجود فونتانل در پیشانی و سه دندانه حاشیه ای در آرواره های بالای سمت چپ کارگر و حشره کامل است 

زیرخانواده موریانه Rhinotermitide

از این زیر خانواده جنس Psammotermes Desneux در ایران انتشار دارد.

 • P.hybostoma Desneux   این گونه از استان های هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان جمع آوری شد و علاوه بر ایران در شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان انتشار دارد.
 • P.rajasthunicus Roonwall 8 Bose   این گونه منشأ اوریانتالی داشته و در ایران در منطقه چابهار انتشار دارد و در کشورهای هند و پاکستان نیز زندگی می کند.

0001 498 × 342

 زیرخانواده موریانه Heterotermitinae Froggah

  این زیر خانواده برای ایران جدید است در این زیرخانواده جنس های Heterotermes و Reticulitermes طبقه بندی شده اند که جنس اخیر در ایران انتشار دارد.

29258 medium 296 × 222

 • R.clypeatus Lash   این گونه برای فون ایران جدید است و از حاشیه رودخانه ارس جمع آوری گردید و در رومانی و عراق و فلسطین نیز انتشار دارد.
 • R.Lucifugus (Rossi) این گونه از حومه شهرستان زنجان جمع آوری گردیده و برای فون ایران جدید است.

 termitidae isoptera 29601 448 × 336

موریانه Microcerotermes Silvestri این جنس همه جایی بوده و در تمام نواحی به استثناء نئارکتیک انتشار دارد.

 • M.buttikeri Chhotani Bose این گونه به طور عمده در مناطق جنوبی ایران انتشار دارد و در شبه جزیره عربستان نیز زندگی می کند.
 •  M.chaudhryi Akhtar برای فون ایران جدید است و علاوه بر بلوچستان ایران در بلوچستان پاکستان نیز انتشار دارد.
 • M.chhotanii sp.nov این گونه از منطقه قصر شیرین جمع آوری گردیده و برای دنیا جدید است.
 • M.diversus Silvestri انتشار جهانی این گونه وسیع است، در شمال آفریقا، شبه جزیره عربستان و عراق انتشار دارد و در مناطق جنوبی ایران طبس و زابل انتشار دارد.
 • M.gabrielis weidner این گونه در مناطق مرکزی، شمال شرقی و جنوب ایران انتشار دارد و در شبه جزیره عربستان- عراق و افغانستان نیز زندگی می کند.
 • M.turkestanicus Luppov این گونه از منطقه سرخس جمع آوری گردیده و برای فون ایران جدید است و همچنین در جمهوری ترکمنستان نیز انتشار دارد.
 • M.varaminicus sp .nov  از منطقه ورامین جمع آوری گردیده و برای دنیا جدید است. جنس Amitermes Silvestri در مناطق نیمه بیابانی، استپی و ساوان زندگی می کند.
 • A.azmayesh fard sp.nov. این گونه از مناطق اهرم، خور موج در استان بوشهر خلیج نای بند و جزیره فارور جمع آوری گردیده و برای دنیای علم جدید است.
 • A.baluchistanicus Akhtar این گونه از منطقه ایرانشهر جمع آوری گردیده و برای فون ایران جدید است و همچنین در منطقه بلوچستان پاکستان نیز انتشار دارد.
 • A.iranicus sp.nov  این گونه از مناطق کرمانشاه جمع آوری گردیده و برای دنیای علم جدید است.
 • A.kharrazii sp.nov این گونه از تهران، کرج و آبیک جمع آوری شده و برای دنیا جدید است.
 • A.stephensoni Harris این گونه از مناطق جنوبی ایران( استان های بوشهر و هرمزگان) جمع آوری گردیده و علاوه بر این در نیجریه، یمن و شبه جزیره عربستان نیز انتشار دارد.
 • A.vilis(Hagen) این گونه در اکثر نقاط ایران، بویژه استان های مرکزی و تهران انتشار دارد. علاوه بر ایران در افغانستان، اردن، عراق، عربستان سعودی و عمان نیز زندگی می کند.

 شرکت نگین دشت افتخار دارد با بیش از ربع قرن سابقه رکوددار موریانه زدایی در ایران باشد و از این رو پیشنهاد می گردد در صورت مواجه با حملۀ موریانه ها بدون هیچ گونه هزینه ای با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.تا بازدید از محل توسط کارشناسان ما انجام گیرد.

  در پایان قابل ذکر است تمامی فعالیت های سمپاشی موریانه شرکت صد در صد تضمینی با ارایه ضمانت نامه رسمی می باشد. امید است با همکاری یکدیگر محیطی عاری از موریانه و آرامی داشته باشیم.


منبع مقاله: شرکت نگین دشت

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد!

 

نظرات (1)

0 از 5 براساس 0 رای
هنوز نظری ارسال نشده است
این نظر توسط مدیر سایت کمینه شده است

برای پایان نامه کلی استفاده کردم امیدوارم سلامت باشید

 1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
رتبه دهید:
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت


درباره شرکت نگین دشت

شرکت مهندسی نگین دشت با بیش از ربع قرن تجربه به صورت تخصصی در زمینه خدمات سمپاشی حشرات ، طعمه گذاری انواع موش و مبارزه با آفات خانگی و صنعتی مانند ،سوسک ، ساس ، پشه ، موریانه ، کنه ، مورچه ، کک ، موش و...  با افتخار در خدمت هموطنان عزیزمان می باشد.

در ارتباط باشید :

    

اطلاعات تماس

شما میتوانید هم اکنون سوالات مربوط به ضد عفونی و سمپاشی حشرات را به طور مستقیم با کارشناس نگین دشت مطرح فرمایید.

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 logo-samandehi
 

ارتباط با ما

ارتباط مستقیم با کارشناسان ما در شبکه های اجتماعی